Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Regulamin kąpieliska 2021

Basen Olimpjski.jpeg

REGULAMIN KĄPIELISKA

 1. Kąpielisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie.
 2. Kąpielisko jest otwarte od poniedziałku do niedzieli w godzinach od10 do 19.
 3. Do korzystania z Kąpieliska uprawnione są osoby mające ważny bilet wstępu.
 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie Kąpieliska oraz kąpać sięwyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 5. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu Kąpieliska napojów alkoholowych, środków odurzających, środków pirotechnicznych oraz innych środków i urządzeń mogących zakłócać spokój publiczny.
 6. Na terenie Kąpieliska zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych powyżej 4,5%.
 7. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na terenie Kąpieliska poza obrębem punktu gastronomicznego.
 8. Zabrania się wstępu i przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
 9. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie Kąpieliska z wyjątkiem pomostu i chodników wokół niecki basenu.
 10. Osoby kąpiące się i plażujące zobowiązane są do noszenie kompletnych strojów kąpielowych.
 11. Zabrania się zachowań obscenicznych lub naruszających porządek publiczny.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
 13. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym z emblematem WOPR i czapką ratownika.
 14. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika.
 15. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
  1. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,
  2. załatwiać potrzeb fizjologicznych poza sanitariatami,
  3. niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,
  4. korzystać z kąpieli w stroju innym niż określonym w pkt. 10,
  5. zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:
   • zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody,
   • leżakować i biegać po pomostach,
   • słuchać głośnej muzyki w sposób przeszkadzający innym osobom,
   • zaśmiecać i zabrudzać teren Kąpieliska.
 16. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Kąpieliska.
 17. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu kąpieliska dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel.
 18. 0soby niszczące i uszkadzające sprzęt lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 19. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie oraz osoby i firmy obsługujące obiekt Kąpieliska nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione, skradzione lub uszkodzone.
 20. 0soby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, beż prawa zwrotu za bilet wstępu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach wykroczeń.
 21. Wszelkie zdarzenia i interwencje należy na bieżąco składać u dyżurującego ratownika.
 22. Wnioski i skargi można składać osobiście w biurze OSiR na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej lub pod numerem telefonu 77 3070602 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz na adres osirniemodlin@wp.pl.

 

 

Zarządzenie Dyrektora OSiR Nr 4/2016

z dnia 2 czerwca 2016 roku