Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Dotacja Ministra na naukę pływania

3.jpeg

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dotację na naukę pływania dzieci z klas III szkół podstawowych Gminy Niemodlin. Czwarty rok z rzędu niemodlińscy trzecioklasiści odbędą kurs, obejmujący 20 lekcji nauki pływania. Wniosek złożyli radny miejski, Bartosz Wajman i dyrektor OSiR, Krzysztof Kubiak, a program będzie realizowany przez UKS Jedynka Niemodlin którego Prezesem jest Zbigniew Weber (dofinansowanie 20 400 zł). Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Główne cele programu to m.in.: nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.


Data publikacji: 16-03-2016 09:38
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 16-03-2016 09:41
Modyfikował: Marcin Janik