Linki
×

Wyszukaj w serwisie

XVI MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY – STREETBALL NIEMODLIN 2014

DSC06224.jpeg

XVI MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY – STREETBALL NIEMODLIN 2014 REGULAMIN TURNIEJU

       Postanowienia ogólne

 1. ORGANIZATOR:  UKS Jedynka Niemodlin, OSiR Niemodlin, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, KU AZS Politechniki Opolskiej.

2.   PATRONAT HONOROWY  -   Burmistrz Niemodlina  Pan Mirosław Stankiewicz

 1.  TERMIN  I MIEJSCE ZAWODÓW:
 • 31.08.2014 Niemodlin godz. 10.00 – Boisko Orlik 2012 Niemodlin Ul. Reymonta 9. Sekretariat zawodów czynny od godz. 9.00.

4.  WARUNKI UCZESTNICTWA

 •  W zawodach uczestniczą drużyny składające się 4 zawodników, które dostarczyły na adres  listę zgłoszeń w terminie do 25.08.2014
 • W dniu zawodów, przed rozpoczęciem pierwszego meczu,  drużyny dostarczają do biura zawodów następujące dokumenty:
 1. podpisaną listę zgłoszenia,
 2. legitymacje szkolne zawodników lub dowód osobisty
 3. zgodę na uczestnictwo w zawodach podpisana przez opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich
 4. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w zawodach
 5. oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń ubezpieczeniowych.

             Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

            5. SYSTEM ROZGRYWEK

 • KATEGORIE WIEKOWE
 1. OPEN
 • System przeprowadzenia rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn , przy czym każda drużyna rozegra minimum 3 spotkania.
 • Podział na grupy zostanie przeprowadzony drogą losowania przez organizatora zawodów.
 • System  i terminarz rozgrywek zostanie podany na stronie www.osir-niemodlin.pl w dniu poprzedzającym zawody.
 • W Turnieju wystąpi maksymalnie 16 drużyn wyłonionych w drodze zgłoszeń.

            6. NAGRODY

 • Za zajęcie 1-3 miejsca w kategorii wiekowej open zawodnicy otrzymują  nagrody rzeczowe.
 • Za zwycięstwo w konkursach organizowanych podczas zawodów zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe
 • Drużyny z miejsc I – IV otrzymują puchary, dyplomy, najlepsi zawodnicy statuetki
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe, okolicznościowe koszulki

7.  PRZEPISY GRY

Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami Polskiego Związku Koszykówki z uwzględnieniem następujących zmian.

1) każda drużyna składa się nie więcej niż 4 zawodników. Trzech zawodników  na boisku i jednego rezerwowego. Gra toczy się na jeden kosz.

2) czas trwania meczów:  Czas gry w kategorii Open wynosi 10 minut lub do 15 punktów. Czas zatrzymuje się wyłącznie podczas dłuższych przerw w grze, np. kontuzja zawodnika,

3) W trakcie meczu drużynie przysługuje jedna przerwa na żądanie. Czas przerwy wynosi 30 sekund. Podczas przerwy na żądanie czas jest zatrzymany. O przerwę na żądanie może poprosić kapitan również podczas gry gdy drużyna jest w posiadaniu piłki.

4) Za celny rzut z gry drużynie przysługuje 1 punkt, jeżeli rzut celny został oddany zza linii 6m 75cm drużyna otrzymuje 2 punkty. Za celny rzut wolny drużyna otrzymuje 1 punkt.

5) Zmiany zawodników może dokonać każda drużyna  wyłącznie podczas przerwy w grze.

6) W trakcie meczu zawodnik może popełnić 3 faule , 4 faul eliminuje zawodnika z gry w danym meczu.

7) Faul popełniony na zawodniku rzucającym do kosza powoduje przyznanie:

 • Rzut z gry 1 rzut wolny
 • Rzut za 2 punkty – dwa rzuty wolne
 • Jeżeli rzut po faulu był celny przysługuje jeden rzut wolny.

8) Po celnym rzucie piłka wprowadzana jest do gry zza linii boiska naprzeciw kosza.

9) Po zbiórce w obronie lub przechwycie piłkę należy wyprowadzić za linię 6,75 metrów.

10) Jeżeli mecz w regulaminowym czasie zakończy się remisem o wyłonieniu zwycięzcy decyduje seria 3 rzutów wolnych wykonywanych na przemian przez zawodników walczących drużyn, jeżeli dalej nie będzie rozstrzygnięcia zawodnicy wykonują po jednym rzucie wolnym aż do wyłonienia zwycięzcy.

11) Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie własnej drużyny jest dozwolona.

12) Zabronione jest także zdobywanie punktów poprzez tzw. „wsad”.

13) Kapitan drużyny jest upoważniony jako jedyny z drużyny do występowania w jej imieniu we wszystkich sprawach i sporach, jak również do podejmowania decyzji.

14) Faule niesportowe będą karane rzutem za 1 punkt z linii rzutów osobistych oraz przekazaniem piłki po rzucie drużynie pokrzywdzonej.

15) Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji

16) Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.

17) Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.


Pliki do pobrania

DOCRegulamin (41,50KB)

PDFregulamin streetball.regulamin2014.pdf (144,44KB)

DOCKarta Zgłoszenia 2014.doc (32,00KB)

PDFKarta Zgłoszenia 2014.pdf (173,84KB)

 


Data publikacji: 01-08-2014 08:41
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 01-08-2014 09:54
Modyfikował: Marcin Janik