Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Mistrzostwa Opolszczyzny – STRETBALL Niemodlin

                 XIV MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY – STRETBALL NIEMODLIN 2012

                                                    REGULAMIN TURNIEJU

       Postanowienia ogólne

1.ORGANIZATOR:  OSiR Niemodlin Klub, Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej

2.PATRONAT HONOROWY  -   Burmistrz Niemodlina  Pan Mirosław Stankiewicz

2. TERMIN  I MIEJSCE ZAWODÓW:

• 16.06.2012 Niemodlin – plac przy Domu Kultury ul. Reja 1.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

• W zawodach uczestniczą drużyny składające się 4 zawodników, które dostarczyły na adres osirniemodlin@wp.pl  listę zgłoszeń w terminie do 13.06.2012
• W dniu zawodów przed rozpoczęciem 1 meczu w danej kategorii drużyny dostarczają do biura zawodów następujące dokumenty:

1) podpisaną listę zgłoszenia,
2) legitymacje szkolne zawodników lub dowód osobisty
3) zgodę na uczestnictwo w zawodach podpisana przez opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich
4) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w zawodach
5) oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń ubezpieczeniowych.

             Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. SYSTEM ROZGRYWEK

• KATEGORIE WIEKOWE

1) OPEN

• System przeprowadzenia rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn , przy czym każda drużyna rozegra minimum 2 spotkania.
• Podział na grupy zostanie przeprowadzony drogą losowania przez organizatora zawodów.
• System  i terminarz rozgrywek zostanie podany na stronie www.azs.po.opole.pl  w dniu poprzedzającym zawody.
• Do finału   kwalifikuje się 12 drużyn wyłonionych w drodze eliminacji.

            5. NAGRODY
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe w formie bonów towarowych dla każdego zawodnika drużyny, która zajęła miejsce 1-3.

• Za zajęcie I miejsca 2400 zł na drużynę.
• Za zajęcie II miejsca 1200 na drużynę.
• Za zajęcie III miejsca 800 zł na drużynę

WPISOWE : Organizator pobiera wpisowe w wysokości 50 zł od drużyny – płatne w dniu turnieju.


6.  PRZEPISY GRY

Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami Polskiego Związku Koszykówki z uwzględnieniem następujących zmian.

1) każda drużyna składa się nie więcej niż 4 zawodników. Trzech zawodników  na boisku i jednego rezerwowego. Gra toczy się na jeden kosz.

2) czas trwania meczów w kategoriach młodzieżowych wynosi 7 minut lub do 12 punktów. Czas gry w kategorii Open wynosi 10 minut lub do 15 punktów. Czas zatrzymuje się wyłącznie podczas dłuższych przerw w grze, np. kontuzja zawodnika,
3) W trakcie meczu drużynie przysługuje jedna przerwa na żądanie. Czas przerwy wynosi 30 sekund. Podczas przerwy na żądanie czas jest zatrzymany. O przerwę na żądanie może poprosić kapitan również podczas gry gdy drużyna jest w posiadaniu piłki.

4) Za celny rzut z gry drużynie przysługuje 1 punkt, jeżeli rzut celny został oddany zza linii 6m drużyna otrzymuje 2 punkty. Za celny rzut wolny drużyna otrzymuje 1 punkt.

5) Zmiany zawodników może dokonać każda drużyna  wyłącznie podczas przerwy w grze.

6) W trakcie meczu zawodnik może popełnić 3 faule , 4 faul eliminuje zawodnika z gry w danym meczu.
7) Faul popełniony na zawodniku rzucającym do kosza powoduje przyznanie:
• Rzut z gry 1 rzut wolny
• Rzut za 2 punkty – dwa rzuty wolne
• Jeżeli rzut po faulu był celny przysługuje jeden rzut wolny.
8) Po celnym rzucie piłka wprowadzana jest do gry zza linii boiska naprzeciw kosza.

9) Po zbiórce w obronie lub przechwycie piłkę należy wyprowadzić za linię 6 metrów.

10) Jeżeli mecz w regulaminowym czasie zakończy się remisem o wyłonieniu zwycięzcy
decyduje seria 3 rzutów wolnych wykonywanych na przemian przez zawodników walczących
drużyn, jeżeli dalej nie będzie rozstrzygnięcia zawodnicy wykonują po jednym rzucie wolnym
aż do wyłonienia zwycięzcy.

11)Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie własnej drużyny jest dozwolona.

12)Zabronione jest także zdobywanie punktów poprzez tzw. „wsad”.

13)Kapitan drużyny jest upoważniony jako jedyny z drużyny do występowania w jej mieniu we wszystkich sprawach i sporach, jak również do podejmowania decyzji.

14) Faule niesportowe będą karane rzutem za 1 punkt z linii 4 m oraz przekazaniem piłki po rzucie drużynie pokrzywdzonej.

15)Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji

16)Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.

17)Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.

DOCKarta Zgloszenia 2011.doc (32,00KB)

PDFKarta Zgloszenia 2011.pdf (127,51KB)

PDFstreetball.regulamin2011[1]-3.pdf (146,85KB)

DOCstreetball.regulamin2011[1]-3.doc (44,50KB)

 

 

 

 

 


Data publikacji: 22-05-2012 09:06
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 25-05-2012 07:14
Modyfikował: Marcin Janik