Linki
×

Wyszukaj w serwisie

XV MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY – STREETBALL 2013

plakat2013 treetball.jpeg

XV MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY – STREETBALL NIEMODLIN 2013
REGULAMIN TURNIEJU


Postanowienia ogólne
1.ORGANIZATOR: Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej, OSiR Niemodlin
2.PATRONAT HONOROWY - Burmistrz Niemodlina Pan Mirosław Stankiewicz
2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
 23.06.2013 Niemodlin – boisko Orlik 2013
3. WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach uczestniczą drużyny składające się 4 zawodników, które dostarczyły na adres osirniemodlin@wp.pl listę zgłoszeń w terminie do 20.06.2013
W dniu zawodów przed rozpoczęciem 1 meczu w danej kategorii drużyny dostarczają do biura zawodów następujące dokumenty:
1) podpisaną listę zgłoszenia,
2) legitymację szkolną zawodników lub dowód osobisty
3) zgodę na uczestnictwo w zawodach podpisana przez opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich
4) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w zawodach
5) oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń ubezpieczeniowych.
6) Wpisowe – 50 zł od drużyny
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. SYSTEM ROZGRYWEK
KATEGORIE WIEKOWE
1) OPEN
System przeprowadzenia rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn , przy czym każda drużyna rozegra minimum 2 spotkania.
Podział na grupy zostanie przeprowadzony drogą losowania przez organizatora zawodów.
Rozpoczęcie zawodów w dniu 23.06.2013 o godzinie 10.00
Do finału kwalifikuje się 12 drużyn wyłonionych w drodze eliminacji.
5. NAGRODY
Za zajęcie 1-3 miejsca w kategorii wiekowej zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe ( bony na zakupy w sklepach sportowych o wartości:
1 miejsce 2400 zł – drużyna
2 miejsce 1200 zł – drużyna
3 miejsce 800 zł - drużyna
Za zwycięstwo w konkursach organizowanych podczas zawodów zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe.
W kategorii open nagrody funduje Burmistrz Niemodlina
6. PRZEPISY GRY
Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami Polskiego Związku Koszykówki z uwzględnieniem następujących zmian.
1) każda drużyna składa się nie więcej niż 4 zawodników. Trzech zawodników na boisku i jednego rezerwowego. Gra toczy się na jeden kosz.
2) czas trwania meczów w kategoriach młodzieżowych wynosi 7 minut lub do 12 punktów. Czas gry w kategorii Open wynosi 10 minut lub do 15 punktów. Czas zatrzymuje się wyłącznie podczas dłuższych przerw w grze, np. kontuzja zawodnika,
3) W trakcie meczu drużynie przysługuje jedna przerwa na żądanie. Czas przerwy wynosi 30 sekund. Podczas przerwy na żądanie czas jest zatrzymany. O przerwę na żądanie może poprosić kapitan również podczas gry gdy drużyna jest w posiadaniu piłki.
4) Za celny rzut z gry drużynie przysługuje 1 punkt, jeżeli rzut celny został oddany zza linii 6m drużyna otrzymuje 2 punkty. Za celny rzut wolny drużyna otrzymuje 1 punkt.
5) Zmiany zawodników może dokonać każda drużyna wyłącznie podczas przerwy w grze.
6) W trakcie meczu zawodnik może popełnić 3 faule , 4 faul eliminuje zawodnika z gry w danym meczu.
7) Faul popełniony na zawodniku rzucającym do kosza powoduje przyznanie:
Rzut z gry 1 rzut wolny
Rzut za 2 punkty – dwa rzuty wolne
Jeżeli rzut po faulu był celny przysługuje jeden rzut wolny.
8) Po celnym rzucie piłka wprowadzana jest do gry zza linii boiska naprzeciw kosza.
9) Po zbiórce w obronie lub przechwycie piłkę należy wyprowadzić za linię 6 metrów.
10) Jeżeli mecz w regulaminowym czasie zakończy się remisem o wyłonieniu zwycięzcy
decyduje seria 3 rzutów wolnych wykonywanych na przemian przez zawodników walczących
drużyn, jeżeli dalej nie będzie rozstrzygnięcia zawodnicy wykonują po jednym rzucie wolnym
aż do wyłonienia zwycięzcy.
11)Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie własnej drużyny jest dozwolona.
12)Zabronione jest także zdobywanie punktów poprzez tzw. „wsad”.
13)Kapitan drużyny jest upoważniony jako jedyny z drużyny do występowania w jej mieniu we wszystkich sprawach i sporach, jak również do podejmowania decyzji.
14) Faule niesportowe będą karane rzutem za 1 punkt z linii 4 m oraz przekazaniem piłki po rzucie drużynie pokrzywdzonej.
15)Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji
16)Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.
17)Organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.

Dop pbrania:
1. DOCKarta Zgłoszenia 2013 streetball.doc (32,00KB),
2.PDFKarta Zgłoszenia 2013 streetball.pdf (125,25KB),
3. JPEGplakat2013 treetball.jpeg (230,04KB),
4. PDFstreetball regulamin 2013.pdf (150,44KB)

Data publikacji: 05-06-2013 08:43
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 05-06-2013 11:56
Modyfikował: Marcin Janik