Linki
×

Wyszukaj w serwisie

RAJD ROWEROWY 2024

rajd grafika.jpeg

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO Rowerem przez Bory Niemodlińskie
pod Patronatem Burmistrza Niemodlina

3 sierpień 2024r. godz. 11.00

1. Cel imprezy:

Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach oraz poznawanie terenów otaczających Gminę Niemodlin.

2. Nazwa imprezy:

„Rowerem przez Bory Niemodlińskie”

3. Miejsce startu i zakończenie Rajdu:

Świetlica Wiejska w Grodźcu.

4. Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ul. Reymonta 11  Osoba kontaktowa: Marcin Janik

5. Warunki uczestnictwa.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się, poprzez wypełnienie karty zgłoszeń i niezbędnych oświadczeń do organizatora Rajdu  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ul. Reymonta 11. Dokumenty do pobrania na stronie www.osir-niemodlin.pl .

Zgłoszenia można dokonać do dnia 31 lipca  2024r.  elektronicznie na adres , osobiście w biurze OSiR w Niemodlinie przy ul. Reymonta 11 lub w dniu imprezy w Biurze Rajdu najpóźniej do godz. 10.45  pod warunkiem, że będą jeszcze wolne miejsca.

Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:

• Przestrzegania regulaminu Rajdu, oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu.

• Posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach

• Posiadanie sprawnego technicznie roweru.

• Prawo do startu mają wszyscy chętni. Osoby poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, , osoby poniżej 16 roku życia za pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów i posiadający opiekę dorosłego opiekuna na trasie Rajdu.

• Dopuszcza się korzystania z drogi (w mieście i poza miastem ) w przypadku braku pobocza  na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie.

• Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.

• Poruszania się po prawej stronie jezdni.

• Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.

• Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.

• Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.

• Należy jechać równo i spokojnie w szyku, nie dopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.

• Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

• Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią/drogą na parkingu, łące lub polanie.

• Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek.

• Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.

• Uczestnicy Rajdu uczestniczą w nim na własną odpowiedzialność.

• Nieprzestrzeganie regulaminu Rajdu powoduje wykluczenie z Rajdu.

Na trasie zabrania się:

  • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
  • Zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych.
  • Niszczenia przyrody.
  • Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.
  • Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

6. Przebieg Rajdu rowerowego:

Rajd jest przeprowadzany na trasie okrężnej. Trasa Rajdu w załączniku.

7. Informacje dodatkowe:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy musza zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. Ze względu na warunki atmosferyczne Rajd może być przełożony na inny termin.

8. Postanowienia prawne:

Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

9. Termin i program Rajdu:

1. Termin 3 sierpień 2024 rok. Godz. 11.00

2. Zapisy można dokonać do dnia 31 lipca 2024r.  elektronicznie na adres , osobiście w biurze OSiR w Niemodlinie przy ul. Reymonta 11 lub w dniu Rajdu od godz. 10.00 do godz. 10.45 (pod warunkiem, że będą jeszcze wolne miejsca).

3. Odprawa godz. 10.55.

4. Start Rajdu godz. 11.00.

5. Przybycie na miejsce mety Rajdu, około godz. 14.00.

6. Ognisko integracyjne po przybyciu na miejsce (zapewniamy darmową kiełbaskę i wodę mineralną).

DO POBRANIA :

DOCXKarta zgłoszeń rajd rowerowy 2024.docx (71,52KB)

 Opublikował: Marcin Janik

Modyfikował: Marcin Janik