Linki
×

Wyszukaj w serwisie

XXVI Barbórkowy Bieg Skalnika

Bieg skalnika pl.jpeg

Szanowni Państwo, miła informacja w 2023 roku wspólnie z Kopalnią Bazalt w Graczach i LKS Skalnik Gracze jesteśmy współorganizatorem XXVI Barbórkowego Biegu Skalnika, bieg odbędzie się oczywiście w Graczach (start i meta Dom Kultury) w dniu 18 listopada o godz. 11.00, trasa jest bez zmian. Trwają zapisy do biegu które prowadzimy na stronie tu https://www.zmierzymyczas.pl/1816/xxvi-barborkowy-bieg-skalnika.html . 

Nie czekajcie zapisy już ruszyły mamy tylko 250 miejsc, zapraszamy i do zobaczenia na trasie. 

REGULAMIN

XXVI Barbórkowego Biegu Skalnika

Gracze 18 listopada 2023r.

 

I. ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, 49-100 Niemodlin, Reymonta 11, NIP: 9910482101, REGON: 160384667, tel. 77 3070602, e-mail: osirniemodlin@wp.pl

 

II. CELE

1. Popularyzacja lokalnej tradycji oraz aktywnej formy rekreacji.

2. Stworzenie możliwości sprawdzenia się w rywalizacji sportowej.

3.Promowanie zdrowego stylu życia.
 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 18 listopada 2023 r. w Graczach, Dom Kultury.

2. Start biegu głównego nastąpi o godzinie 11.00, meta znajdować się będzie w tym samym miejscu.

4. Pomiar czasu będzie prowadzony przez firmę zewnętrzną z wykorzystaniem chipów elektronicznych.

5. Na czas trwania biegu, ruch na poszczególnych odcinkach trasy zostanie częściowo wstrzymany.
 

IV. PUNKTY KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU

1. Służby porządkowe będą spisywały numery startowe zawodników skracających trasy. Spisani zawodnicy będą zdyskwalifikowani.

2. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasowy tj. 120 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu w określonym czasie zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 

V. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu głównym prawo startu mają osoby, które ukończyły 18.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC, uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 3. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 4. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony będą dyskwalifikowani.
 5. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
 6. Chipy z numerami startowymi będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji  w dniu 18 listopada 2023r. w godz. 8:30 – 10.30.
   

VI. ZGŁOSZENIA W BIEGU GŁÓWNYM I OPŁATA

1.  Biuro Zawodów w dniu imprezy mieścić się będzie w Domu Kultury w Graczach.

 1. 2. Termin zgłoszeń upływa 31  października 2023 r. lub po wyczerpaniu limitu uczestników, a opłata startowa wynosi  50 zł do 15 października 2023r., 60 złotych po 15 października 2023r. 80 złotych w dniu imprezy w dniu imprezy. Wpłaty prosimy kierować na konto Ludowy Klub Sportowy Skalnik Gracze nr:
  40 8890 1079 0009 6090 2006 0001.

 

3. Limit uczestników biegu wynosi 250 osób, organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.

 

4. Informacje bieżące dotyczące imprezy znajdują się na stronie internetowej: osir-niemodlin.pl.
Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są wyłącznie przez internet za pośrednictwem portalu: zmierzymyczas.pl 

5. Podczas odbioru pakietu startowego należy mieć ze sobą do okazania dowód tożsamości oraz potwierdzenie wpłaty.

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator imprezy nie wystawia rachunków za opłatę startową. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

7.Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

8. Kobiety, które ukończyły 60 rok życia, mężczyźni, którzy ukończyli 65. rok życia oraz osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłaty startowej.

9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

- numer startowy z chipem,

- pamiątkowy medal na mecie,

- posiłek na mecie.

10. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie tylko na podstawie dokonanego zgłoszenia.

11. Organizator nie zapewnia depozytu.

 

VII. KLASYFIKACJE WIEKOWE ORAZ DŁUGOŚC TRASY
1. Długość trasy: około 14km, nawierzchnia asfaltowa. Trasa nie posiada atestu.

KATEGORIA

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY*

I

18-29 lat

18-29 lat

II

30-39 lat

30-39 lat

III

40-49 lat

40-50 lat

IV

50-59 lat

50-59lat

V

60-69 lat

Od 60 lat

VI

od 70 lat

*pod warunkiem , że w każdej kategorii będzie przynajmniej 3 zawodniczki

 

VIII. NAGRODY

1.W klasyfikacjach wiekowych kobiet i mężczyzn zdobywcy miejsc I – III

otrzymują następujące nagrody:

I miejsce – puchar

II miejsce – puchar

III miejsce – puchar

2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.

3. Pula nagród może zostać powiększona w zależności od pozyskania dodatkowych sponsorów.
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Wszystkich uczestników biegów obowiązuje niniejszy regulamin.

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.

4. Organizator nie odpowiada za ubrania biegaczy pozostawione w strefie startu.

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

6. Parkingi dla samochodów znajdują się za budynkiem Domu Kultury w Graczach.

7. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej osir-niemodlin.pl.

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

9.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

10.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Bieg skalnika pl.jpeg

 

 


Data publikacji: 04-10-2023 08:29
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 04-10-2023 08:37
Modyfikował: Marcin Janik