Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Zapraszamy na marsz Nordic Walking „Piechotą przez Bory Niemodlińskie” pod Patronatem Burmistrz Niemodlina

nordic-walking-jak-chodzic-z-kijkami.jpeg

REGULAMIN Marszu Nordic Walking „Piechotą przez Bory Niemodlińskie”
pod Patronatem Burmistrz Niemodlina

2.09.2023r. godz. 10.00

1. Cel imprezy:

Popularyzacja turystyki pieszej, aktywnego wypoczynku oraz poznawanie terenów Gminy Niemodlin.

2. Nazwa imprezy:

„Piechotą przez Bory Niemodlińskie”

3. Miejsce startu i mety:

Niemodlin ul. Daszyńskiego 8 (przy basenie).

4. Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ul. Reymonta 11

Osoba kontaktowa:

Marcin Janik

5. Warunki uczestnictwa.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się, poprzez wypełnienie karty zgłoszeń i niezbędnych oświadczeń do organizatora marszu  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
ul. Reymonta 11. Dokumenty do pobrania na stronie www.osir-niemodlin.pl .

Zgłoszenia można dokonać  elektronicznie na adres , osobiście w biurze OSiR w Niemodlinie przy ul. Reymonta 11, lub w dniu imprezy w Biurze Marszu najpóźniej do godz. 9.45  pod warunkiem, że będą jeszcze wolne miejsca.

Uczestnicy Marszu zobowiązani są do:

• Przestrzegania regulaminu Marszu, oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa Marszu.

• Posiadania dokumentu tożsamości.

• Prawo do startu mają wszyscy chętni. Osoby poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców
lub prawnych opiekunów, osoby poniżej 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców
lub prawnych opiekunów i pod opieką dorosłego opiekuna na trasie Marszu.

• Poruszania się po prawej stronie.

• Podczas odpoczynku nie należy tarasować drogi. Należy organizować go poza jezdnią/drogą na parkingu, łące lub polanie.

• Przed wyruszeniem należy omówić trasę Marszu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek.

• Uczestnicy Marszu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

• Nieprzestrzeganie regulaminu Marszu powoduje wykluczenie z Marszu.

 

Na trasie zabrania się:

 

  • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
  • Zaśmiecania trasy Marszu oraz miejsc przyległych,
  • Niszczenia przyrody,
  • Zbaczania z trasy Marszu bez zgody organizatora.

 

5. Przebieg Marszu :

Marsz jest przeprowadzany na trasie okrężnej w okolicy miejscowości Niemodlin.

6. Informacje dodatkowe:

Marsz będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. Ze względu na warunki atmosferyczne Marsz może być przełożony na inny termin.

7. Postanowienia prawne:

Uczestnicy biorą udział w Marszu na własną odpowiedzialność. Organizatorzy Marszu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Marszu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

8. Termin i program Marszu:

 1. 2.09.2023 rok. godz.10.00,

2. Zapisy od godz. 9.00 do godz. 9.45 (pod warunkiem że będą jeszcze wolne miejsca)

3. Odprawa godz. 9.55,

4. Start Marszu godz. 10.00,

5. Przybycie na miejsce mety około godz. 11.30,

6. Ognisko integracyjne.

DOCXregulamin marszu 2023.docx (64,93KB)

DOCXkarta zgłoszeń marsz 2023.docx (22,69KB)

 


Data publikacji: 28-08-2023 13:44
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 28-08-2023 15:01
Modyfikował: Marcin Janik