Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Obradowała Rada Sportu Gminy Niemodlin

rotunda.jpeg

17 stycznia br. w Restauracji Rotunda, odbyło się zebranie Rady Sportu Gminy Niemodlin. Rada Sportu powołana została Zarządzeniem Burmistrza Niemodlin z dnia 21 stycznia 2021 roku. Było to pierwsze spotkanie Rady w skład której wchodzą:

1. Agnieszka Duda,
2. Edward Szmitowicz,
3. Stanisław Michór,
4. Andra Soforek,
5. Katarzyna Bernacka,
6. Łukasz Środa,
7. Marcin Kołodziej,
8. Robert Dressler,
9. Andrzej Miśta,
10. Krzysztof Trzmielewski,
11. Krzysztof Kubiak,
12. Marcin Janik. 

Na Przewodniczącego  Gminnej Rady Sportu w/w zarządzeniem powołano Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie Krzysztofa Kubiaka. W drodze wyborów jawnych na Zastępcę Przewodniczące jednogłośnie wybrano Łukasza Środę. W zebraniu uczestniczyła Pani Dorota Koncewicz Burmistrz Niemodlina, która omówiła działania Gminy Niemodlin w dziedzinie sportu, podała kwotę jaką przeznaczono w 2022 roku na dotację dla klubów i organizacji sportowych i przedstawiła wstępny podział środków finansowych. W dalszej części obrad dyskutowano nad podziałem pieniędzy. W rezultacie poddano głosowaniu zaproponowany przez Panią Burmistrz  podział, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia go poniższa tabela:

 

Lp.

 

Nazwa wnioskodawcy

Kwota

przyznanej

dotacji

1.

Ludowy Klub Sportowy Skalnik Gracze

45.500,-

2.

Miejski Klub Sportowy „Sokół” Niemodlin

35.500,-

3.

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Niemodlin

30.000,-

4.

Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik” Niemodlin,

             13.000

5.

KGKS Krasna Góra

6.000,-

 

 

RAZEM

 

130.000,-

 

W dalszej części zebrania, dyskutowano na temat bieżących spraw związanych ze sportem. 
Dziękujemy Panu Przemysławowi Janiakowi, za udostępnienie lokalu na obrady. 

Administrator Marcin Janik. 


Data publikacji: 20-01-2022 10:01
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 20-01-2022 10:36
Modyfikował: Marcin Janik