Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie nabór

herb gminy.jpeg

OGŁOSZENIE

w sprawie naboru kandydatów do Rady Sportu

 

Na podstawie §4 i 5 zarządzenia Nr IV/ 37/ 15 Burmistrza Niemodlina
z dnia 08 kwietnia 2015 r. - w sprawie powołania Rady Sportu Gminy Niemodlin ogłaszam nabór kandydatów do Rady Sportu Gminy Niemodlin.

Do zgłaszania kandydatów na członków Rady Sportu Gminy Niemodlin uprawnione są podmioty:

  1. Burmistrz Niemodlina
  2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
  3. Działające na terenie Gminy Niemodlin:
  1. Kluby sportowe
  2. Inne organizacje lub stowarzyszenia, których statutowa działalność związana jest ze sportem
  1. Młodzieżowe szkolne kluby sportowe ( członkowie tych klubów)
  2. Dyrektorzy lokalnych szkół spośród nauczycieli wychowania fizycznego.

Na zgłoszenie kandydatów określam termin do 17 grudnia 2020r.

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie, na druku stanowiącym załącznik
do niniejszego ogłoszenia i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do Rady Sportu Gminy Niemodlin”.

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Niemodlin49-100.

 

Burmistrz Niemodlina
/-/ Dorota Koncewicz

 

Dokument do pobrania 

DOCXogłoszenie.docx (19,40KB)

 

Administrator Marcin Janik.