Linki
×

Wyszukaj w serwisie

"Mała Niemodlińska 10"

DSC_6263.jpeg

W piątek 20 września rozpoczniemy święto biegania w Niemodlinie, jak co roku 2 dni biegowej imprezy przed nami. Jako pierwsi wystartują przedszkolaki i szkoły podstawowe,  a w sobotę 21 września o godzinie 14.00 z okolicy hali wystartują dorośli. Zapraszamy mieszkańców i biegaczy, mamy jeszcze kilka wolnych miejsc oto link do zapisów https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4849&fbclid=IwAR0ib6tECKvzO727ly6Zk7Z4XHK1LhafzyJLcfxTy_JTujHNfQJLYUpAAdQ .

 

REGULAMIN V NIEMODLIŃSKICH BIEGÓW

DZIECI I MŁODZIEŻY POD PATRONATEM HONOROWYM BURMISTRZ NIEMODLINA PANI DOROTY KONCEWICZ

 

  1. CEL

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

Wykorzystanie wartości, jakie niesie sport w rozwoju edukacji.

Promocja Gminy Niemodlin

 

  1. ORGANIZATOR

 Gmina Niemodlin

 

  1. WSPÓŁORGANIZATOR

OSiR Niemodlin, SZS Niemodlin, UKS Jedynka Niemodlin

     

  1. TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się w dniu 20 września 2019 roku (piątek) w Niemodlinie.

Biuro zawodów będzie mieścić się na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej  w Niemodlinie

STARTY – Stadion Miejski ul. Sportowa,

META – Stadion Miejski ul. Sportowa.

Długość trasy w zależności od kategorii wiekowej.

 

  1. KATEGORIE WIEKOWE:

I Kategoria wiekowa – rocznik     2013 i mł. –  200 m (Przedszkolaki,  )

II Kategoria wiekowa – rocznik    2011 - 2012 – 300 m (Kl. I – II)

III Kategoria wiekowa – rocznik   2009 - 2010 – 400 m (Kl. III - IV)

IV Kategoria wiekowa – rocznik   2007 - 2008 – 600 m. dz. 800 m chł. ( Kl. V – VI )

V Kategoria  wiekowa -  rocznik   2006- 2005  - 800 m. dz. 1000 m. chł. ( kl. VII, VIII )

 

  1. PROGRAM ZAWODÓW:

      9.00 – 9.45 – weryfikacja zawodników

 

1) 10.00 – start dziewcząt I kategoria wiekowa – 200 m

 

2) 10.15- start chłopców I kategoria wiekowa – 200 m

 

3) 10.30 – start dziewcząt II kategoria wiekowa – 300m

 

4) 10.45 – start chłopców II kategoria wiekowa – 300 m

 

5) 11.00 – start dziewcząt III kategoria wiekowa – 400 m

 

6) 11.15– start chłopców III kategoria wiekowa – 400 m

 

7) 11.30 – start dziewcząt IV kategoria wiekowa – 600 m

 

8) 11.45 – start chłopców IV kategoria wiekowa – 800 m

 

9) 12.00 – start dziewcząt V kategoria wiekowa – 800 m

 

10) 12.15- start chłopców V kategoria wiekowa – 1000 m

 

 

      Nagrody ( puchary i medale ) wręczamy po każdym biegu

 

  1. UCZESTNICTWO

1. Uczestnicy biegów mogą wystartować w biegu pod warunkiem posiadania badań lekarskich lub podpisania oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego że dziecko jest zdrowe oraz o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

2. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Warunkiem

dopuszczenia do biegu będzie złożenie podpisu przez rodzica/opiekuna prawnego pod

oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność

3. Zgłoszenia należy dokonywać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza

zamieszczonego na stronach: www.osir-niemodlin.pl , www.niemodlin.pl lub poprzez przedstawicieli przedszkoli i szkół  lub bezpośrednio w biurze zawodów.

 

UWAGA! ZAPISY NA BIEG DZIECI I MŁODZIEŻY BĘDĄ

PRZYJMOWANE DO DNIA 19.09.2019 r. W OSTATECZNOŚCI W DNIU BIEGU TJ. 20.09.2019 r. DO GODZ. 9.45 !!!

Karty zgłoszeń można pobierać od nauczycieli w-f w szkołach Gminy Niemodlin lub ze strony internetowej lub bezpośrednio w Biurze OSiR Ul. Reymonta 11.

5. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem RĘCZNYM.

 

  1. NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe  medale, napoje, a zawodnicy

zajmujący miejsca I-III puchary.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Straży Miejskiej i służb porządkowych zabezpieczających trasę biegu.

2. W biegu startować mogą dzieci i młodzież uczęszczające do szkół w Gminie Niemodlin lub zamieszkałe w Gminie Niemodlin a uczęszczające do szkół w innych gminach.

3. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych zdarzeń uczestnik jest zobowiązany

do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu,

wynikające z winy uczestników biegu.

5. Organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub

życia.

6. Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców .

7. Wyniki dostępne będą na stronie: www.osir-niemodlin.pl

8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

9. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

10. Kontakt do organizatora:

tel. 77 4600124 lub 504640837

e-mail: osirniemodlin@wp.pl

Info: www.osir-niemodlin.pl , www.niemodlin.pl

Dyrektor  OSiR

Krzysztof  Kubiak

A3_Niemodlińska Dycha_2019.jpeg

Administrator Marcin Janik.