Linki
×

Wyszukaj w serwisie

SMOK w Niemodlinie

mm.png

SMOK powstanie przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie!!!

08 marca 2018 Burmistrz Niemodlina, Pani Dorota Koncewicz, w porozumieniu z Dyrektor SP 1 Panią Krystyną Dżaluk, złożyła do Polskiego Związku Koszykówki, wniosek na utworzenie przy SP 1 w Niemodlinie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki.

W dniu wczorajszym 23.04. otrzymaliśmy mail z PZKosz z radosną informacją, że nasz wniosek uzyskał akceptację i od 01.09.2018 SMOK rozpoczyna działalność.

Program ten ma na celu: „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe” a środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach Programu PZKosz przekaże w użytkowanie sprzęt sportowy do szkoły wskazanej we wniosku końcowym o łącznej wartości do 6.000,00 zł brutto.

Ponadto PZKosz w ramach programu przekaże koordynatorowi w użytkowanie sprzęt multimedialny (tj. komputer wraz z oprogramowaniem, kamerę, statyw) niezbędny do pracy przy nadzorowaniu programu m. in. do nagrywania zajęć treningowych i ich analizowania. Sfinansuje również szkolenia trenerów prowadzących zajęcia w ramach SMOK.

PZKosz pokryje wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia w ramach SMOK. Ilość i rodzaj zajęć, za których przeprowadzenie PZKosz udziela dofinansowania w ramach pracy ośrodka od 01 września 2018 roku do 30 listopada 2018 roku wynosi 24 zajęcia z jedną grupą szkoleniową, tj. 72 zajęcia na trzy grupy.

Gmina zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia obiektów sportowych w których odbywać się będą zajęcia treningowe oraz zakupu strojów treningowych dla osób objętych szkoleniem w SMOK.

Programem, będą objęci chłopcy, w trzech grupach treningowych z klas IV – VI. Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu po 90 minut a prowadzić je będą nauczyciele – trenerzy z SP 1: Pani Magdalena Gajdemska i Marcin Kołodziej. Marcin Kołodziej został również koordynatorem SMOK w Niemodlinie.

Cieszymy się że udało nam się pozyskać kolejne środki zewnętrzne, dzięki którym wzrośnie poziom szkolenia w rozwijającej się dynamicznie w naszym mieście sekcji koszykówki chłopców, działającej przy UKS Jedynka Niemodlin.

Administrator Marcin Janik. 

 

 

 

 


Data publikacji: 25-04-2018 14:17
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 25-04-2018 14:20
Modyfikował: Marcin Janik