Linki
×

Wyszukaj w serwisie

REGULAMIN III NIEMODLIŃSKICH BIEGÓW DZIECI I MŁODZIEŻY POD PATRONATEM HONOROWYM BURMISTRZ NIEMODLINA PANI DOROTY KONCEWICZ

DSCN7307.jpeg

REGULAMIN III NIEMODLIŃSKICH BIEGÓW

DZIECI I MŁODZIEŻY POD PATRONATEM HONOROWYM BURMISTRZ NIEMODLINA PANI DOROTY KONCEWICZ

 

  1. CEL

 

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.Wykorzystanie wartości, jakie niesie sport w rozwoju edukacji. Promocja Gminy Niemodlin

  1. ORGANIZATOR

 Gmina Niemodlin

  1. WSPÓŁORGANIZATOR

OSiR Niemodlin, SZS Niemodlin, UKS Jedynka Niemodlin

     TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się w dniu 29 września 2017 roku (piątek) w Niemodlinie.

Biuro zawodów będzie mieścić się na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej  w Niemodlinie

STARTY – Stadion Miejski ul. Sportowa,

META – Stadion Miejski ul. Sportowa.

Długość trasy w zależności od kategorii wiekowej.

  1. KATEGORIE WIEKOWE:

I Kategoria wiekowa – rocznik    2011 i mł. –  200 m (Przedszkolaki,  )

II Kategoria wiekowa – rocznik   2009-2010 – 300 m (Kl. I – II)

III Kategoria wiekowa – rocznik  2007-2008 – 400 m (Kl. III - IV)

IV Kategoria wiekowa – rocznik  2005-2006 – 600 m. dz. 800 m chł. ( Kl. V – VI )

V Kategoria  wiekowa -  rocznik  2004              700 m. dz. 900 m. chł. ( kl. VII )

VI Kategoria wiekowa – rocznik   2002-2003 – 1000 m. dz. 1500 m chł.  (Gimnazjum)

 

  1. PROGRAM ZAWODÓW:

 

      9.00 – 9.45 – weryfikacja zawodników

1) 10.00 – start dziewcząt I kategoria wiekowa

2) 10.15- start chłopców I kategoria wiekowa

3) 10.30 – start dziewcząt II kategoria wiekowa

4) 10.45 – start chłopców II kategoria wiekowa

5) 11.00 – start dziewcząt III kategoria wiekowa

6) 11.15– start chłopców III kategoria wiekowa

7) 11.30 – start dziewcząt IV kategoria wiekowa

8) 11.45 – start chłopców IV kategoria wiekowa

9) 12.00 – start dziewcząt V kategoria wiekowa

10) 12.15- start chłopców V kategoria wiekowa

11) 12.30 – start dziewcząt VI kategoria biegowa

12.) 12.45 – start chłopców VI kategoria biegowa

 

      Nagrody ( puchary i medale ) wręczamy po każdym biegu

 

  1. UCZESTNICTWO

1. Uczestnicy biegów mogą wystartować w biegu pod warunkiem posiadania badań lekarskich lub podpisania oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego że dziecko jest zdrowe oraz o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

2. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Warunkiem

dopuszczenia do biegu będzie złożenie podpisu przez rodzica/opiekuna prawnego pod

oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność

3. Zgłoszenia należy dokonywać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza

zamieszczonego na stronach: www.osir-niemodlin.pl , www.niemodlin.pl lub poprzez przedstawicieli przedszkoli i szkół  lub bezpośrednio w biurze zawodów.

4. Zgłaszanie i weryfikacja uczestników odbędzie się w Biurze OSiR w Hali Widowiskowo-Sportowej w dniach:

25.09. – 28.09.2017 r. w godz. 10.00 - 16.00,

 lub bezpośrednio przed biegiem w biurze OSiR na Stadionie Miejskim 29.09.2017 r. w godz. 09:00 - 09:45.

 

UWAGA! ZAPISY NA BIEG DZIECI I MŁODZIEŻY BĘDĄ

PRZYJMOWANE DO DNIA 28.09.2017 r. W OSTATECZNOŚCI W DNIU BIEGU TJ. 29.09.2017 r. DO GODZ. 9.45 !!!

Karty zgłoszeń można pobierać od nauczycieli w-f w szkołach Gminy Niemodlin lub ze strony internetowej lub bezpośrednio w Biurze OSiR Ul. Reymonta 11.

5. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem RĘCZNYM.

 

  1. NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe  medale, napoje, a zawodnicy

zajmujący miejsca I-III puchary.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych

zabezpieczających trasę biegu.

2. W biegu startować mogą dzieci i młodzież uczęszczające do szkół w Gminie Niemodlin lub zamieszkałe w Gminie Niemodlin a uczęszczające do szkół w innych gminach.

3. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych zdarzeń uczestnik jest zobowiązany

do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu,

wynikające z winy uczestników biegu.

5. Organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub

życia.

6. Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców .

7. Wyniki dostępne będą na stronie: www.osir-niemodlin.pl

8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

9. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

10. Kontakt do organizatora:

tel. 77 4600124 lub 504640837

e-mail: osirniemodlin@wp.pl

Info: www.osir-niemodlin.pl , www.niemodlin.pl

Dyrektor  OSiR Krzysztof  Kubiak

 

Administrator Marcin Janik. 


Data publikacji: 26-09-2017 09:24
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 26-09-2017 09:29
Modyfikował: Marcin Janik